Voice of the Team

Motivatie en betrokkenheid zijn sleutelwoorden als het gaat om inzet en prestaties van werknemers. Werknemers die niet intrinsiek gemotiveerd zijn en zich niet betrokken voelen bij de organisatie zullen zich namelijk vaak niet inzetten om het werk goed uit te voeren.

Het oprichten van een “Voice of the Team” is een efficiënte én effectieve manier om motivatie en betrokkenheid te verhogen.

Via dit concept creëer je inspraak voor jouw werknemers in het beleid van jouw organisatie, zorg je ervoor dat jouw werknemers gehoord worden en stimuleer je het gevoel van waardering. Laat dat nu net geen elementen zijn die een positieve impact op de retentie van werknemers hebben. Het invoeren van een Voice of the Team is bovendien een creatieve manier om samen met jouw werknemers organisatiedoelstellingen te behalen en om een open organisatiecultuur tot stand te brengen. Het zorgt voor verbondenheid tussen werkgever en werknemer.

Voice of the wat?

Voice of the Team is een concept waarbij werknemers en werkgever met elkaar in dialoog gaan om het beleid van de organisatie vorm te geven of om het beleid te optimaliseren. Is jullie beleid al op en top? Perfect, je kan Voice of the team ook gebruiken om bijvoorbeeld teamevents te organiseren of om creatieve ideeën van jouw werknemers voor jouw business in kaart te brengen.

Het werkt als volgt. Enkele werknemers treden op als afgevaardigden en verzamelen input over diverse topics van al de werknemers. Via driemaandelijkse meetings tussen deze “werknemersafgevaardigden” en de werkgever wordt de input van de werknemers en het reilen en zeilen van de organisatie besproken. Het uiteindelijke doel is om op basis van de input uit deze meetings concrete acties uit te werken met betrekking tot het optimaliseren van jouw beleid, het organiseren van events, nieuwe ideeën voor jouw business enzovoort. Belangrijk is dat je de feedback van jouw werknemers effectief gebruikt.

Alvorens je dit concept introduceert kan je best de huidige situatie rond inspraak in jouw organisatie in kaart brengen. Geven jullie de werknemers inspraak? Op welke vlakken? Doen jullie iets met deze inbreng? Hebben jouw werknemers nood aan meer inspraak? Op welke domeinen willen ze inspraak? Op welke vlakken kunnen jullie de input van werknemers gebruiken?

Heb je al gemerkt dat het evalueren van de huidige situatie via een korte enquête al een eerste stap richting meer inspraak is?

We helpen je graag verder met het implementeren van een Voice of the Team in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.