Uitbreiding werkbaardheidscheques

De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor jouw onderneming financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

Vlaamse ondernemingen worden gestimuleerd om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen. Deze maatregel werd tijdelijk verruimd opdat de initiële doelstelling ‘een versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ behouden kan blijven in de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van Corona.

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners heeft de minister van Werk besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen.

Wat kan je doen met een werkbaarheidscheque?

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting.

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding:

 • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie
 • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
 • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers

Enkele voorbeelden die we jullie graag meegeven:

 • Hoe zorg je dat het veilig is op de werkplaats of het kantoor?
 • Hoe zorg je dat medewerkers zich veilig voelen?
 • Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden?
 • Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?
 • Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich zorgen maken?
 • Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid?

Er werd in vele situaties thuiswerk (telewerk) mogelijk gemaakt waar dat tot hiervoor nog niet gebeurde. We gaven daar reeds enkele webinars over. Hierbij kunnen meerdere vragen over hoe een duurzaam beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken kan opgezet worden.

 • Welke frequentie van thuiswerk laat je toe?
 • Hoe organiseer je de opvolging van het werk?
 • Hoe digitaliseer je de processen?
 • Hoe faciliteer je het samenwerken op afstand?
 • Hoe ondersteun je de leidinggevenden bij het leidinggeven op afstand?
 • Hoe vermijd je isolatie of daling van betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers?
 • Hoe kan je ouders ondersteunen en adviseren bij de huidige combinatie van thuiswerk en de opvang en onderwijs van hun kinderen?
 • Hebben medewerkers andere competenties nodig?
 • Hoe zorg je ervoor dat ze hierover kunnen beschikken?

Ook dit kan onder de tijdelijke uitbreiding van de werkbaarheidscheques.

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming.
Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheque uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming

Wij hebben de voorbije maanden reeds meerdere bedrijven ondersteund via werkbaarheidscheques.
Voor meer informatie, aarzel niet om Flexorius te contacteren via hello@flexorius.hr