Telewerken, doen of niet?

In maart 2020 (en deze week opnieuw) kondigde onze regering aan dat telewerken sterk wordt aangeraden, zolang de bedrijfsvoering er niet door geschaad wordt. Voor vele organisaties, waar voordien niet of nauwelijks aan telewerken werd gedaan, blijft dit een grote aanpassing.

Telewerken

Ondertussen zijn we meer dan een half jaar later en is telewerken “het nieuwe normaal” geworden. (We weten het, jullie zijn deze term al beu gehoord). Dat deze verandering van werken heel wat positieve gevolgen met zich mee draagt zal bijna niemand beargumenteren maar hoe zit het met de negatieve impact van het telewerken?

In deze blog bespreken we kort onze eigen bevindingen en de ervaringen van onze klanten, maar eerst een korte inleiding

Achtergrond

Al verschillende jaren staat Het Nieuwe Werken enorm in de belangstelling. Het Nieuwe Werken is een containerbegrip voor nieuwe werkstijlen en managementprincipes die zouden moeten leiden tot meer autonomie en verantwoordelijkheid bij de werknemers, wat uiteraard samenhangt met meer job tevredenheid.

Twee grote evoluties gaan hieraan vooraf. Zo is er Web 2.0, de ontwikkeling van het internet tot een communicatiemiddel. ICT (Informatie- en Computertechnologie) kende namelijk (en kent nog altijd) een groeiende betekenis in het sociaal verkeer.

Daarnaast is er Medewerker 2.0, de nieuwe generatie werknemers met fundamenteel veranderende preferenties en competenties. Eén van de pijlers van Het Nieuwe Werk is tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbinnen ‘telewerk’ zich kadert.

Eenvoudig uitgelegd is telewerk het werken op afstand, op een andere locatie dan de hoofdvestiging van de werkgever. Bij telewerk wordt gebruik gemaakt van informatietechnologieën.

Het grootste deel van de werknemers kiest er voor om van thuis uit te werken. Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden. Zo heb je satellietkantoren. Dit zijn bedrijfsvestigingen van de werkgever, waar de werknemer normaal niet werkt. Denk maar aan een werknemer uit Limburg, die normaal werkt op het hoofdkantoor in Brussel. De werknemer krijgt de mogelijkheid om een aantal dagen per week te werken vanuit het kantoor in Hasselt.

Ook co-working spaces zijn momenteel erg in trek. Dit is een gedeelde werkruimte die geen bedrijfsvestiging is

Huidige situatie

In bedrijven waar telewerken voor dit jaar niet mogelijk was, werd er vaak naar verlangd. Tijdens de medewerkersbevragingen bij onze klanten werd dit topic vaak aangehaald. Zo werden steeds voordelen als geen woon-werkverkeer, betere balans privé-werk, hogere concentratie, efficiënter werken, … gegeven als argument voor het toelaten van telewerk.

Vandaag merken we echter een shift in de ideeën rond telewerken.

Hoe meer telewerken ingeburgerd is, hoe meer de pijnpunten naar voren treden. Vooral de betrokkenheid bij het bedrijf en de cohesie met het team worden aangehaald als negatieve aspecten van het verplicht telewerken. Medewerkers missen het informele contact, de gesprekken aan het koffiemachine, het samen lunchen, …

Daarnaast verliezen ze de betrokkenheid met het bedrijf door gebrek aan communicatie en ondersteuning. Let wel, niet elke medewerker ondervindt deze negatieve impact. Binnen elke organisatie zullen er voor- en tegenstanders zijn van het langdurige, voltijdse telewerken.

Tips en tricks

Als Flexorius raden wij aan om als organisatie op zoek te gaan naar een goede compromis rond telewerken.

Dit doe je best door te luisteren naar je medewerkers, vraag hen naar hun verwachtingen en ervaringen met telewerken. Heb je medewerkers met kleine kinderen is de kans groot dat zij graag meer naar kantoor komen om in alle rust te kunnen werken. Andere medewerkers vinden die rust dan weer meer door thuis te werken.

Stem daarom met je medewerkers af, wat voor hen werkt en ga bijvoorbeeld voor een situatie van werken op een “coronaproef” kantoor in combinatie met telewerken.

Onze aanpak?

De veranderingen rond telewerken kaderen zich in ons project rond welzijn op de werkvloer.

Hierbij starten we steeds met een uitgebreide werkbaarheidsanalyse die de 5 A’s in kaart brengt (arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen).

Met deze analyse willen wij jou inzicht geven in de werkeisen en energiebronnen binnen jouw bedrijf, alsook in hoe jouw medewerkers zich voelen op hun werk.

Vervolgens willen we samen met jou bepalen welke acties we kunnen ondernemen om een betere werkbaarheid te creëren, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een telewerk policy.

Merk je binnen jouw organisatie ook de moeilijkheden rond de combinatie van telewerken en het welzijn van je medewerkers?

Contacteer ons dan zeker via hello@flexorius.hr voor meer info of een vrijblijvende afspraak.