Subsidies in de kijker

Opnieuw opstarten als onderneming tijdens deze woelige periode: graag! Maar wel veilig voor jezelf, je medewerkers en je klanten. Om jou te ondersteunen bij het inwinnen van expertise en kennis, kan je een beroep doen op verschillende subsidies.

Hieronder kan je een overzicht vinden van drie verschillende mogelijkheden.

  1. Werkbaarheidscheques

Loopt u als werkgever ook aan tegen de vele uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt? De uitdaging om alle medewerkers tevreden te houden wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk om in te zetten op werkbaar werk en dit kan aan de hand van de werkbaarheidscheque.

De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor jouw onderneming financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Ook door de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van Corona blijft dit belangrijk. Het is namelijk cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven.

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) voorziet daarom werkbaarheidscheques waardoor u als ondernemer financiële steun (max 60% tot €10 000) krijgt. Met deze werkbaarheidscheques kan u begeleiding van Flexorius inkopen. Wij helpen u graag verder bij het opmaken van een rapport rond werkbaarheid, opstellen van een plan en maatregelen rond werkbaar werk en nadien monitoring en opvolging van de veranderingen.

Daarnaast wordt deze cheque, door Corona, nu tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Hierin wordt er specifiek gefocust op advies rond aanpassingen ten gevolge van Corona.

2. KMO-Groeisubsidie

Ben je van plan om met jouw bedrijf een nieuwe strategie uit te rollen? Ga je nieuwe producten lanceren of ga je nieuwe markten verkennen? Dan is de kmo-groeisubsidie wellicht iets voor jou. Deze subsidie is een instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van jouw eigen groeitraject.

Met dit hulpmiddel subsidieert de Vlaamse overheid dus de strategische kennis die je nodig hebt om van de heroriënteringen een succes te maken. De wijze waarop je de kennis in huis haalt kies je uiteraard zelf. Je kan ervoor kiezen om samen te werken met een strategische consultant of je je kan iemand aanwerven om te groeien. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Staat jouw onderneming vandaag voor dat belangrijke kantel- of groeimoment? Per kalenderjaar kan je als KMO tot 50.000 euro steun bekomen om deze kosten te helpen dragen. Laat Flexorius je helpen bij de aanwerving van dit profiel of bij het aanvragen en indienen van deze subsidie.

3. KMO portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het adviseren over een hr -beleidsplan voor jouw bedrijf.

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Flexorius is sinds december 2019 geregistreerd.

Deze opleidingen en advies kunnen bijvoorbeeld gaan over ‘Hoe op een goede manier rekruteren?’, ‘Hoe een goede performance cyclus opstellen?’, ‘Hoe een HR beleid opstellen voor mijn onderneming?’, … Deze opleidingen en adviezen moeten als doel hebben je onderneming vooruit te helpen.

Check dit zeker op https://flexorius.com/diensten/kmo-portefeuille/

4. Algemeen

Zoals je weet, wijzigen subsidies op zeer regelmatige basis. Vaste waarden worden afgevoerd, waardoor nieuwe opportuniteiten zich aanbieden. Wij volgen steeds de laatste ontwikkelingen, zodat we jullie kunnen informeren over de wijzigingen. Neem vrijblijvend contact op met ons en wij bekijken wat voor jouw organisatie een meerwaarde is.

Meer informatie?
Contacteer ons via hello@flexorius.hr