Registratie Niet-telewerk

We vermeldden eerder al dat het overlegcomité besliste om de controle op het verplichte telewerk te verscherpen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft de opdracht gekregen een eenvoudige tool uit te werken die verplicht gebruikt moet worden door werkgevers.

Voor wie is de registratie van toepassing?

Het is voor alle werkgevers in de private én publieke sector verplicht om de registratie te doen.

Hoe moet je dit doen als werkgever?

Je kan dit doen via https://www.socialsecurity.be (dit is de website van RSZ). Er komt nog een informatiepagina met verduidelijkingen en te volgen stappen. Neem contact op met Flexorius voor de laatste update.

Wat moeten je als werkgever registreren?

Er zijn twee zaken die je moet registreren.

  1. Het totaal aantal medewerkers in jouw onderneming – het gaat om de werknemers waarvoor je als werkgever een DIMONA-aangifte doet. Derden / externen hoeven momenteel niet geregistreerd te worden.
  2. Het totaal aantal medewerkers in jouw onderneming waarbij de functies telewerk niet toelaat – het gaat hier werknemers die niet of nooit kunnen telewerken. Dus ook niet gedeeltelijk, occasioneel, … Werknemers die gedeeltelijk/ voltijds kunnen telewerken, moet je niet te registreren. Er zijn dus geen persoons- of functiegegevens vereist.

Wat als je organisatie meerdere vestigingen telt?

Je kan als werkgever per vestiging het aantal werknemers en werknemers met een niet-telewerkbare functie registreren.

Hoelang is de registratie geldig?

Dit is geldig voor 1 maand. Als er niets wijzigt, moet je de maand nadien niets doen. De registratie die je het laatst ingediend hebt, is dus geldig.

Kan je andere mensen toegang geven tot de tool?

Ja, je kan meerdere gemachtigde personen toegang kunnen geven tot de link.

Vanaf wanneer moet dit gebeuren?

Dit is nog niet bevestigd, vermoedelijk vanaf maandag 29 maart.

Opvolging

Wist je dat je nog steeds ons e-book over Telewerken kan downloaden via https://ebook.flexorius.academy/telewerk

Flexorius speelt in op de snelle verandering van dit thema. Gezien de snelle en nog te verwachten evolutie neem je om volledig up-to-date te zijn met de allerlaatste veranderingen contact op met Flexorius via hello@flexorius.hr of volg je de online opleiding over telewerk (basis of verdieping) via www.flexorius.academy.