Renault Groep Paesmans

Flexorius kreeg onlangs de opdracht om functioneringsgesprekken af te nemen en de psychosociale belasting op het werk van alle werknemers van Renault Groep Paesmans te onderzoeken. Dit binnen de context van de welzijnswet.

Een welzijnsenquête en een persoonlijk gesprek is de ideale manier om het welbevinden van de werknemers te onderzoeken en kan indicaties geven voor nodige preventieve maatregelen, acties en/of aandachtspunten binnen het bedrijf.

Het management kan beslissen een bevraging te laten afnemen rond het thema welzijn als er bijvoorbeeld een geval van burn-out is. Via deze weg bekomt het bedrijf een duidelijk zicht in bepaalde thema’s zoals: werktijd, werkplek, gezondheid, welzijn, vaardigheden en ontwikkeling, fysieke en psychosociale risico’s, arbeidsorganisatie, sociale relaties op het werk, enzovoort. Bij Renault Groep Paesmans hechten ze veel belang aan hun medewerkers en de werkomstandigheden, vandaar dat onze Flexorianen met alle medewerkers individuele gesprekken voeren.

Uit de resultaten komen er positieve en aandachtspunten naar voren waarvoor wij adviezen formuleren. Zo krijgt het bedrijf een helder zicht wat ze zeker moeten behouden en waarin er kan geïnvesteerd worden: bijvoorbeeld in de communicatie tussen de diensten, talentontwikkeling en ergonomie.

De bedoeling van een welzijnsenquête is dus om lessen te kunnen trekken en een aantal actiepunten te definiëren die het welzijnsgevoel op het werk verhogen. Wil jij graag zelf een welzijnsbevraging laten uitvoeren in jouw bedrijf? Of nood aan ondersteuning bij een andere hr-project? Met onze modulaire aanpak bieden we je de garantie om samen een oplossing te vinden voor je hr vraagstuk. Wil je meer weten, neem dan een kijkje bij projects.