Kleurt jouw rekrutering al digitaal ?

Bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn digitale kanalen steeds belangrijker en waardevoller geworden. Welke lessen hebben wij de voorbije maanden geleerd, om via digitale rekruteringskanalen op zoek te gaan naar de witte raaf?

Digitale rekrutering

De dagen van papieren cv’s en het zoeken naar vacatures in de krant liggen al een tijdje achter ons. De meerderheid van werkzoekenden start zijn of haar zoektocht dan ook op verschillende digitale kanalen. Naast de actieve job zoekers, bereik je via digitaal rekruteren ook diegenen die niet echt op zoek zijn maar wel open staan voor een nieuwe uitdaging. Als bedrijf kan je het digitale dus niet langer negeren.

Naast het adverteren van de vacatures online, is het ook belangrijk om in te zetten op employer branding. Na het vinden van de online vacature gaat onze toekomstige medewerker immers op zoek naar informatie over ons bedrijf op alle mogelijke sociale media kanalen. Als hij/zij weinig of onaantrekkelijke informatie vindt, zal de aandacht voor jouw bedrijf en jouw job aanbieding snel verdwijnen.

Niet alleen de zoektocht naar een job verloopt meer en meer digitaal, ook het rekruteringsproces op zich heeft doorheen de jaren heel wat veranderingen doorgemaakt. Een cv is niet langer de enige basis waarop geselecteerd zal worden. Een cv wordt verlengd met de som van alle online activiteiten van de kandidaat. Daarnaast vormen video gesprekken, online vragenlijsten en chat mogelijkheden vaak een aanvulling op het traditionele persoonlijke interview.

Tips

We zien de laatste jaren een stijgende trend in het gebruik van digitale kanalen. Toch raden we je aan om een mix van kanalen te gebruiken, en je boodschap en kanaal af te stemmen op het doelpubliek dat jij wenst te bereiken.

Hou bij via welke kanalen je kwalitatieve medewerkers aantrekt, en via welke kanalen je misschien wel een hoge maar minder kwalitatieve instroom krijgt. Zorg er voor dat je inzicht krijgt over hoe jouw potentiële werknemers de digitale wereld gebruiken. Verzamel deze rekruteringsdata en ga er mee aan de slag. We merken bij onze klanten dat het intensieve gebruik van deze big data niet alleen mogelijkheden biedt om gerichter boodschappen te sturen naar de juiste doelgroep, maar ook kostenbesparend werkt door in te zetten op de juiste kanalen.

Onze aanpak?

Na een uitgebreide intake van de vacature, schrijven wij een aantrekkelijke tekst en boodschap. Samen met jou bepalen we de doelgroep en bekijken we via welke weg we de boodschap wensen te verspreiden. Mogelijke digitale kanalen zijn LinkedIn, Google for Jobs, Instagram, Facebook, job sites, …

Niet alleen de verspreiding van de vacature gebeurt bij ons digitaal, voor de opvolging maken we gebruik van een ATS (Applicant Tracking System) wat ons de mogelijkheid geeft om alle stappen van het selectieproces digitaal op te volgen. Dit alles doen we met 1 doel in ons hoofd en dat is het juiste profiel vinden voor jouw vacature op de meeste efficiënte manier.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.