Participation

Hr is een constant gegeven. Constant in verandering althans. Een optimale samenwerking (en resultaat) bereikt Flexorius met je onderneming wanneer we een traject opzetten zonder gedefinieerd einde. Want hr stopt nooit.

Lees meer

Flexorius participation

Flexorius is graag je partner in een duurzame samenwerking. Een participatie heeft voor ons geen gedefinieerd eindpunt. Enkel een doel. Samen groeien, en vooral jouw bedrijf laten bloeien.

Flexorius neemt langdurig deel aan het hr-beleid binnen je onderneming, waarbij we samen de vorm en de doelstellingen definiëren. Zo kennen we elkaar door én door. En zo maken we elkaar beter want Flexorius kijkt altijd met een kritische blik, dat is de enige weg vooruit.

Wat je aan ons hebt? Wij creëren een happy workplace, zetten in op talent management, streven naar een duurzaam retentie-beleid. We zorgen voor een efficiënte payroll en een aantrekkelijke rekrutering. Wij bundelen de expertise van ons hele team om jouw organisatie te laten floreren.

Onze modules zijn opgedeeld binnen 5 pijlers: Hr-beleid, Soft hr, Hard hr, Rekrutering & selectie en External workforce. Ontdek alvast enkele van onze aangeboden modules. Deze modulaire oplossingen worden in ons pakket constant uitgebreid en aangepast aan de noden van onze klanten en de hr-problematiek die op dat moment speelt.

Wat ondernemen jullie op vlak van hr? Wat kunnen jullie doen om de hr-werking nog te verbeteren? Met deze module helpen we jouw huidig hr-beleid in kaart te brengen. We doen een uitgebreide hr-analyse verdeeld over 10 hr-domeinen. Nadien bepalen we samen jullie strategische hr-prioriteiten, geven we vorm aan jullie toekomstig hr-beleid en starten we de implementatie aan de hand van een concreet actieplan.

Waar wil je als bedrijf voor staan? Wat zijn jullie normen en waarden? In deze module brengen we je huidige organisatie in kaart om daarna het juiste beleid te kunnen bepalen. We bepalen samen de rollen en verantwoordelijkheden binnen je organisatie. Daarnaast zoeken we naar sterktes en zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen… We staven de resultaten en bevindingen met concrete data waarop je kan vertrouwen. Dankzij onze bedrijfsanalyse krijg je nieuwe inzichten en kan je gerichte verbeteringen doorvoeren.

Hoe kan je nieuwe collega’s zo efficiënt mogelijk voorbereiden op de job? En hoe introduceer je ze in de organisatie? Medewerkers die goed zijn voorbereid en zich goed voelen, zijn positiever en gemotiveerder. Onboarding gaat verder dan een eenvoudige introductie tot de werkplek. Het is een mechanisme, waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag verwerven om ambassadeurs te worden binnen jullie bedrijf. Samen gaan we aan de slag om jouw onboarding op punt te zetten.

Hoe kan je de prestaties van je bedrijf verbeteren? En hoe spoor je je team aan tot grootse resultaten? Dat ontdek je dankzij de module performance management. Performance management kan één van de meest impactvolle hr-tools binnen een bedrijf zijn. Het draait om meetbare prestaties, om continu beter worden en om optimalisatie. Het kan de prestaties van de medewerkers en dus van de organisatie verbeteren. Elke organisatie is anders, het is dan ook belangrijk om een performance management systeem op maat van jouw organisatie uit te werken.

Hoe voelen jullie medewerkers zich op de werkvloer? Wat kunnen wij als organisatie verbeteren om een ‘happy place to work’ te creëren? Psychosociale risico’s vormen een van de grootste risico’s voor de lichamelijke en psychische gezondheid van werknemers en voor de goede werking van organisaties. Met deze module kan je het welzijn van je medewerkers onder de loep nemen. Je verwerft cruciale inzichten en informatie die kunnen leiden tot maatregelen om deze risico’s te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen!

‘Does teamwork make the dream work?’ Natuurlijk! Werken in teams is er de afgelopen jaren wel niet eenvoudiger op geworden. Dat komt door complexere opdrachten en flexibilisering. Maar organisaties kunnen niet meer zonder teamwerk. Met deze module brengen we het huidig functioneren van een team in kaart. Een team staat er namelijk niet vanaf één dag, maar gaat een aantal fases door. Samen werken we aan de verschillende bouwstenen om een hecht team te creëren.

Hoe herken je een conflictsituatie? Hoe kan je bijdragen aan de oplossing van geschillen? In elke organisatie kunnen ideeën botsen en leiden tot verdeeldheid. Een constructieve aanpak is dus cruciaal. We tonen je hoe je dit best doet via de escalatieladder van Glasl. Op basis van het 7-i model maken we een analyse van eventuele meningsverschillen in jouw organisatie en hoe je ze oplost.

Wat zijn functieprofielen? Reikt hun impact verder dan de betrokken vacature? Functieprofielen brengen uiteraard verantwoordelijkheden in kaart, zijn noodzakelijk om juiste medewerkers aan te trekken en zorgen voor transparantie. Maar daarnaast bezorgen ze je ook meer inzicht in de organisatie en kunnen ze de structuur van je bedrijf mee vorm geven. Bovendien vormen functieprofielen de basis voor de performance cyclus van medewerkers en kunnen ze gelinkt worden aan de organisatiedoelstellingen. Wij helpen jou alvast met de opmaak!

Geloof jij als organisatie dat het in huis hebben en het ontwikkelen van de juiste competenties bijdraagt tot het succes van jouw organisatie? Maar weet je niet goed hoe je het optimale competentiebeleid implementeert? Wij helpen je graag verder! In deze module leren we jou meer over het concept competentiemanagement. Wat houdt het precies in? Waarom is dit nuttig voor mijn organisatie? Hoe pak ik dit aan? Welke stappen moet ik ondernemen? Samen gaan we voor een competentiebeleid op maat van jouw organisatie. Want competentiemanagement betekent investeren in de toekomst van jouw organisatie én in de ontwikkeling van jouw werknemers.

Wil je graag jouw werknemers meer betrekken in het reilen en zeilen van jouw organisatie? Hen meer inspraak geven en hen deel laten voelen van jouw organisatie? Want werknemers die zich betrokken voelen, gehoord voelen en deel voelen van de organisatie tonen meer inzet en zijn meer gemotiveerd. Wij geven jou graag tips en tricks om dit aan te pakken! In deze module gaan we dieper in op hoe je alle werknemers kan betrekken in jouw organisatie en hen meer inspraak kan geven.

Wist je dat onze persoonlijkheidstest gebaseerd is op de Big Five persoonlijkheidstrekken en dat deze test jou kan helpen op verschillende vlakken? Een persoonlijkheidstest is niet enkel relevant in het kader van rekrutering & selectie maar ook in het kader van bijvoorbeeld veranderingsmanagement en conflictmanagement. Weten welke persoonlijkheden er in jouw team aanwezig zijn, geeft jou inzicht in hoe je veranderingen, conflicten,.. best kan aanpakken. In deze module leggen we jou uit hoe je de test gebruikt en hoe je de resultaten leest. Verder gaan we dieper in op de relevantie van een persoonlijkheidstest in jouw organisatie. Daarnaast geven we jou meer uitleg over de verschillende persoonlijkheden zodat je meer inzicht krijgt in hoe je met bepaalde personen in bepaalde situaties best kan omgaan.

Waarom kies je als ondernemer of hr-manager best voor een flexibel beloningssysteem? Welke keuzes maken personeelsleden gewoonlijk binnen een dergelijk systeem? Via een flexibel beloningssysteem, ook wel cafetariaplan genoemd, kunnen individuele personeelsleden de samenstelling van het beloningspakket zelf bepalen. In deze module zetten we de voor- en nadelen op een rijtje en helpen we jou met de implementatie.

Waarin verschillen sociale secretariaten van elkaar? Welk secretariaat is het meest geschikt voor mij? Sociale secretariaten tegen elkaar afwegen louter op basis van aanbod en prijzen is appelen met citroenen vergelijken. Deze module helpt je om een keuze te maken tussen verschillende beschikbare opties op basis van je eigen verwachtingen en plannen. Samen komen we zo tot de beste keuze voor je organisatie.

Wie weet altijd welke subsidies of extra’s er in human resources en bij eerste aanwervingen mogelijk zijn? De regelgeving daarover wijzigt bij manier van spreken om de haverklap. Veel bedrijven laten bijgevolg subsidies schieten en dat is dubbel jammer, voor je eigen kosten en resultaten maar vooral voor je concurrentiekracht. In deze module gaan we na welke regelingen voor je bedrijf van toepassing zijn of kunnen zijn. En we helpen je uiteraard met de concrete uitwerking.

De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 24 mei 2020. Wat moet ik ondernemen om in orde te zijn? Hoe bepaal ik mijn kiesdatum? Welke procedurestappen moet ik voorleggen? Hoe pak ik de gesprekken met de afgevaardigden van mijn overlegorganen aan? Welke handeling moet ik wanneer verrichten? Allemaal vragen waarop wij je een antwoord geven in deze module.

Hoe kom je als winnaar uit de war for talent? Wat is belangrijk voor kandidaten? In deze uitgebreide module worden alle fases van een rekruteringsproces besproken. Dit gaat van het aanvragen van een vacature tot de ondertekening van het contract. We geven je een overzicht en brengen structuur aan binnen alle stappen in rekrutering en selectie. Er worden verschillende zoekkanalen en alternatieve opties aangehaald zodat je zeker bent dat je de meest geschikte kandidaat gevonden hebt.

Wat is een ATS? Wat zijn de voordelen voor mijn bedrijf? Met een ATS kan je bijna het volledige werving- en selectieproces automatiseren. Er wordt ook wel gesproken van een kandidaat-volgsysteem. Voor bedrijven die (regelmatig) sollicitatieprocedures starten kan het systeem een waardevolle toevoeging zijn. Alle informatie omtrent vacatures bevindt zich op dezelfde plaats en dankzij ananlysetools kun je je rekruteringsproces verder optimaliseren. Wij kijken naar de noden van je bedrijf en implementeren een ATS dat het best bij je past.

Je eigen jobsite beheren? Dat is mogelijk met Recruitee, een van de ATS tools waar Flexorius mee werkt. Via deze module maken we een jobsite aan en geven we hiring managers toegang… Een cursus stelt hiring managers in staat vlot met Recruitee te werken.

Hoe bevraag ik mijn kandidaten het best? Wat zijn de do’s & don’ts bij het afnemen van een interview? Competency based sollicitatiegesprekken verlopen op een systematische manier. Ze helpen je beter in te schatten op welke manier de kandidaat zijn vaardigheden in verschillende situaties inzet. Tijdens deze module wordt de techniek aangeleerd en krijg je waardevolle tips en tricks. Je leert de knepen van het vak zodat je het de dag nadien kan toepassen in de organisatie.

Welke rekruteringskanalen werken? Hoelang staat een vacature gemiddeld open? De duur, de kostprijs, het aanwervingspercentage? Cijfermateriaal is een belangrijke bron van informatie. In deze module stellen we tools aan je voor die kunnen helpen je rekruterings- en selectieproces te analyseren. Op basis van deze resultaten kunnen de processen ook geoptimaliseerd en verbeterd worden. Meten is weten!

Hoe verloopt je huidige rekruteringsproces? Waar loopt het vlot en wat zijn struikelblokken? In deze module overlopen we samen je proces van A tot Z. Op basis van interviews met betrokken personen maken we een analyse op van alles wat met rekrutering te maken heeft. We kijken onder andere naar onderhandelingen en procedures. Daarnaast analyseren we de jobsite en bekijken we hoe je scoort als positieve employer.

Wist je dat onze persoonlijkheidstest gebaseerd is op de Big Five persoonlijkheidstrekken en dat deze test jou kan helpen op verschillende vlakken? Een persoonlijkheidstest is niet enkel relevant in het kader van rekrutering & selectie maar ook in het kader van bijvoorbeeld veranderingsmanagement en conflictmanagement. Weten welke persoonlijkheden er in jouw team aanwezig zijn, geeft jou inzicht in hoe je veranderingen, conflicten,.. best kan aanpakken. In deze module leggen we jou uit hoe je de test gebruikt en hoe je de resultaten leest. Verder gaan we dieper in op de relevantie van een persoonlijkheidstest in jouw organisatie. Daarnaast geven we jou meer uitleg over de verschillende persoonlijkheden zodat je meer inzicht krijgt in hoe je met bepaalde personen in bepaalde situaties best kan omgaan.

Bestaat er een tool die het inhuurproces van extern talent en het inkopen van hr-diensten ondersteunt? Kun je de kosten van leveranciers en externe partijen beter in het oog houden? Met een Vendor Management Systeem (VMS) beheer je inderdaad het gehele inhuurproces van externe medewerkers. Dit gaat van de initiële aanvraag van de manager tot en met het goedkeuren van een opdrachtbevestiging door de leverancier. Wij helpen jou en de organisatie met de implementatie en leiden alle interne medewerkers op voor een optimaal gebruik.

Ben je zelf al eens verdwaald in het kluwen van suppliers, selectie- of consultancykantoren, onderaannemers, etc.? Of ben je momenteel nog steeds op zoek naar de ‘uitgang’? We nemen je graag bij de hand om dit allemaal te structureren tot een overzichtelijk geheel. Dit doen we onder de zogenaamde vorm van een Managed Service Provider, kortweg MSP. We zorgen ervoor dat je in één oogopslag weet bij welke externe partij je terecht kan in eender welke situatie. Zie je op tegen het onderhandelen van die verschillende overeenkomsten? Geen probleem! Ook dat nemen we met plezier op ons.