Wat als we u 20% of 30% subsidie geven op ons advies en opleidingen?

Wat is kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een bedrijfssubsidie van de Vlaamse Overheid waardoor u, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Flexorius is sinds 12/2019 geregistreerd als dienstverlener voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O236459 voor opleiding en DV.A236460 voor advies. Hierdoor kan u een beroep doen op Flexorius als dienstverlener voor advies en opleiding in Human Resources in de meest brede zin van het woord.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen sparen jaarlijks 7.500 euro uit met de kmo-portefeuille.

Lees meer

Waar moet uw onderneming aan voldoen?

Als ondernemer kan u beroep doen op de kmo-portefeuille indien uw onderneming voldoet aan volgende kenmerken:

U beoefent een vrij beroep, of uw onderneming is een kmo, volgens de Europese kmo-definitie, namelijk:

Kleine ondernemingen voldoen aan de criteria:

 • Minder dan 50 werknemers tewerkstellen
 • Een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro
 • Beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium.

Middelgrote ondernemingen voldoen aan de criteria:

 • Minder dan 250 werknemers tewerkstellen
 • Een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro
 • En geen kleine onderneming zijn.

Algemene criteria:

 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de werkenden in uw bedrijf aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit volgens de Nace-code.

Welke subsidies ontvangt u?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 % steun genieten. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 % steun genieten. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.

 

Steunpercentage Steunplafond
Kleine onderneming 30% 7.500 euro
Middelgrote onderneming 20% 7.500 euro

U kan steun aanvragen tot het budget voor de KMO-portefeuille – het maximum voor uw onderneming, 7.500 euro – is bereikt. Dat budget kan in eenzelfde jaar over verschillende dossiers worden gespreid.

Tal van mogelijke toepassingen:

Flexorius is een geregistreerde dienstverlener en verleent opleidingen en adviezen inzake Human Resources en dit in de meest brede zin van het woord.

Hieronder geven we u graag een niet-limitatieve lijst van mogelijke opleidingen en adviezen die wij aanbieden.

 • Comp & Ben
 • Flexibel beloningssysteem
 • Sociale verkiezingen
 • Voordelige éénmalige bonussen
 • Bedrijfsanalyse
 • HR-scan
 • Werkbaar Werk – Psychosociale risico analyse
 • Analyse en advies recruteringsproces
 • Competence based interviewen
 • Hiring analytics
 • Procesoptimalisatie & arbeidsorganisatie
 • Welzijn op het werk – Happy Place to work
 • Functieprofielen
 • Flexibel beloningssysteem
 • Sociale verkiezingen
 • Voordelige éénmalige bonussen
 • Analyse recruteringsproces
 • Hiring analytics
 • implementatie ATS
 • Implementatie Recruitee
 • Onboarding
 • Burn-out preventie en bevlogenheid
 • Change management
 • Competentiemanagement
 • Conflictmanagement
 • Teamfunctioneren
 • Strategische opleiding – Persoonlijke Ontwikkeling – Managementvaardigheden
 • Communicatie
 • Performance management
 • Telewerk – basis
 • Telewerk – verdieping
 • Rekrutering en selectie
 • Preventie en werkbaar werk
 • Persoonlijkheidstesten
 • Social media & employer branding
 • Managementvaardigheden
 • Linkedin & Employer branding
 • Feedback geven
 • HR in Business omgeving

Via welke procedure kan u de subsidie aanvragen?

KMO procedure

Uw eerste keer KMO-portefeuille?

Kom de mogelijkheden voor uw bedrijf vrijblijvend bespreken bij Flexorius.

 • Onderteken onze overeenkomst en offerte voor kmo-portefeuille.
 • Surf naar de site www.kmoportefeuille.be, waar u uw bedrijf kan aanmelden bij het portaal van kmo-portefeuille.
 • Klik rechtsboven op ‘login kmo-portefeuille’. Gebruik uw identiteitskaart en kaartlezer om in te loggen. Hiervoor heeft u de code van 4 cijfers van uw identiteitskaart nodig.
 • Hou de gegevens omtrent omzet vorig boekjaar, aantal personeelsleden en rekeningnummer bij de hand. Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de definitie van een kmo.
 • Na 10 dagen ontvangt u een brief per post met een unieke URL die toegang geeft tot het platform. Let op: deze URL blijft maar 1 maand geldig.
 • Neem deze URL over en u zal terechtkomen op de website van www.kmoportefeuille.be en de bevestiging van aanmelding zal getoond worden.

Deze procedure dient u slechts 1 maal uit te voeren.

Uw bedrijf is reeds aangemeld?

 • U kan de subsidie aanvragen via de site kmoportefeuille.be.
 • Klik rechtsboven op ‘login kmo-portefeuille’. Gebruik uw identiteitskaart en kaartlezer om in te loggen. Hiervoor heeft u de code van 4 cijfers van uw identiteitskaart nodig.
 • Klik op aanvraag ‘nieuwe procedure’ en doorloop de stappen. De informatie op onze overeenkomst helpt u bij het invullen van de vragen.
 • Opleiding: Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding.
 • Er mag maximum 14 dagen zijn tussen start van het advies en de aanvraag van de subsidie.
 • Na de indiening van de aanvraag, heeft u 14 dagen tijd om uw aandeel van de kost van het advies/opleiding te betalen.
 • Na ontvangst van uw factuur, logt u terug in. In het overzicht van uw lopende projecten, geeft u het project van Flexorius vrij (klik vrijgeven).
 • U moet nu enkel nog het BTW-bedrag overschrijven naar de rekening van Flexorius
  (IBAN BE12 3630 6637 2692 – SWIFT / BIC: BBRUBEBB).

Bij vragen kan u contact opnemen met onze contactpersoon: Katrien Vanrusselt via hello@flexorius.hr