Bekijk je verloftellers van 2021 en bereid je voor op 2022.

Op het einde van het jaar is het goed om de verloftellers van je werknemers na te gaan. Vermijd onaangename verrassingen. Lees er hier meer over.

Alle verlofdagen opgenomen?

Het einde van het jaar is in zicht, een goed moment om de verloftellers van je werknemers nog eens na te gaan. Hebben ze alle verlofdagen van 2021 opgenomen? Dit houdt zowel de officiële verlofdagen, ADV-dagen, als vervangende feestdagen in. Vermijd onaangename verrassingen en herinner je werknemers eraan om alle verlofdagen op te nemen voor het einde van het jaar. 

Out of office

Wettelijke vakantiedagen 

De wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden voor 31 december en kunnen niet overdragen worden. Dat zijn de wettelijke feestdagen plus de dagen die je werknemers hebben opgebouwd door het jaar voordien te werken. Denk eraan dat onder wettelijke feestdagen ook de vervangende feestdagen vallen.  

Sommige werkgevers kiezen ervoor om hun werknemers vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar, maar dit vind je niet terug in de wetgeving. Kiezen je werknemers voor een uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen? Dit is enkel mogelijk, volgens de wetgeving, als er sprake is van overmacht.  

Welke redenen tellen tot overmacht? Dit kan gaan van ziekte, moederschapsrust, een arbeidsongeval of andere onvoorziene gebeurtenissen waardoor je werknemer zijn/haar vakantiedagen niet meer kan opnemen tegen het einde van het jaar. 

Bijkomende vakantiedagen 

Naast de wettelijke vakantiedagen zijn er ook mogelijks bijkomende vakantiedagen, die op sectoraal of ondernemingsniveau worden toegekend. Een voorbeeld hiervan is anciënniteitsverlof.  Is er op sectoraal niveau niks vastgelegd, of ken je de bijkomende dagen toe op ondernemingsniveau? Dan bepaal je zelf of ze overdraagbaar zijn naar het volgende jaar.  

Ook voor andere extralegale vakantiedagen bepaal je zelf de regels.  

Tip: Zorg ervoor dat eerst de wettelijke vakantiedagen door je werknemers zijn opgenomen.

Rustdagen

En wat met ADV-dagen of inhaalrustdagen?

Een ander voorbeeld van bijkomende vakantiedagen zijn de ADV-dagen. Medewerkers die meer dan 38u per week presteren, hebben recht op inhaaldagen. Deze 38-uren week is de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Om dit te respecteren is het belangrijk dat je werknemers hun ADV-dagen opnemen tegen het einde van het jaar. Doen ze dit niet, dan heb je als werkgever de vastgelegde gemiddelde wekelijks arbeidsduur niet nageleefd.  

Met andere woorden, ook de ADV-dagen zijn niet overdraagbaar.  

Voorbeeld: 
Je medewerkers werken 40 uur/week met 2u inhaalrust, want de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is vastgelegd op 38 uur/ week. Jaarlijks hebben ze recht op 12 ADV-dagen. 
Om deze 38 uur/ week te respecteren, is het belangrijk dat ze hun 12 ADV-dagen opnemen. 

Uitzonderingen?

Er worden weinig uitzonderingen gemaakt op de bovenstaande informatie.  

Zo is economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door corona geen reden om de vakantiedagen niet op te nemen tegen het einde van het jaar. De RVA legt uit dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor geplande vakantiedagen. Heeft je werknemer nog vakantiedagen staan en valt hij/zij tijdelijk zonder werk? Dan ontvangt hij/zij geen uitkering tijdelijke werkloosheid tijdens deze vakantiedagen.  

Ook het ziekenfonds werkt op dezelfde wijze als de RVA. Ontvangt je werknemer een ziekte-uitkering en heeft hij/zij nog niet alle vakantiedagen opgenomen? Deze dagen worden niet door het ziekenfonds uitbetaald. Je werknemer moet dit aan het ziekenfonds laten weten via een vakantieattest.  

Overleg met werknemers

Informeer je werknemers

Heb je de verloftellers onder de loep genomen? Infomeer dan je werknemers op tijd over het aantal resterende dagen waarop ze nog recht hebben. Door de verschillende soorten vakantiedagen kan het soms overweldigend overkomen, bezorg ze indien mogelijk een gestructureerd overzicht.  

Geef ze de vrijheid om deze ook effectief op te nemen voor het einde van het jaar. En motiveer je werknemers om hun verlof (tijdig, indien mogelijk) op te nemen. De boog kan namelijk niet altijd gespannen staan, het is zeker belangrijk dat werknemers kunnen ontspannen en afstand nemen van hun werk. Zo voorkom je bijvoorbeeld overbelasting en ga je preventief aan de slag om ziekteverzuim op termijn te vermijden.  

Vragen over je verlofregeling? Contacteer ons.

Begin tijdig aan je verlofregeling van 2022

Start in 2022 op tijd met je verlofregeling onder de aandacht van je werknemers te brengen.
Maak op voorhand duidelijke afspraken. Zo kan je interne regels opzetten, bijvoorbeeld een datum afspreken waar je medewerkers een percentage van hun verlofdagen moeten opnemen. Ook is het belangrijk om door te geven of je collectief sluit. Dit moet voor 15 december uithangen.
Denk evenzeer aan handige tools die duidelijk de verloftellers tonen, en herinner je werknemers regelmatig aan hun openstaande dagen.  

Hulp nodig bij je voorbereidingen van 2022? Wij kunnen je bijstaan!