Arbeidsdeal 2022

In het kader van een betere werk-privé balans heeft de regering 3 maatregelen getroffen tijdens de arbeidsdeal van 2022. Wanneer deze maatregels exact in werking treden is nog niet duidelijk.

Maatregel 1: 4-dagen werkweek of wisselend werkregime

De werknemers kunnen er voor kiezen om hun wekelijkse arbeidstijd te presteren in een werkweek van 4 dagen in plaats van 5 dagen.

Bijkomend kunnen zij kiezen voor een wisselend weekregime. Met andere woorden zal de werknemer in de ene week meer uren presteren dan in de andere week. Gemiddeld zal de werknemer wel het beoogde aantal arbeidstijd presteren.

De werkgever kan een 4-dagen werkweek niet opleggen, het zal steeds op initiatief van de werknemer gebeuren. Deze dient hiervoor een schriftelijke aanvraag te doen bij de werkgever. Deze aanvraag lijkt in eerste instantie ingediend te worden per 6 maanden. Vervolgens moet de werkgever zijn akkoord geven of niet ingaan op de aanvraag. Indien de werkgever niet ingaat op de aanvraag, zal hij dit ook moeten motiveren. Welke criteria toegelaten zijn om niet in te gaan op de aanvraag en of er criteria opgesteld zullen worden, is nog niet bekend.

Omdat het een grote aanpassing zal zijn voor de werknemer en om te vermijden dat een werknemer permanent vastzit aan zijn keuze, kan hij beslissen om zijn aanvraag, die voor 6 maanden loopt, niet te hernieuwen. Indien de werknemer deze periode wel wilt verlengen, zal dat waarschijnlijk gebeuren met een nieuwe aanvraag. Of de werkgever deze aanvraag nog kan weigeren en op basis waarvan, is ook nog niet gekend.

Maatregel 2: Garanderen van deconnectie 

De tweede maatregel betreft het garanderen van een deconnectie met het werk buiten de werkuren.

Ondernemingen met minimum 20 werknemers zullen aan de hand van een CAO op ondernemingsniveau afspraken moeten opstellen hierover. Het doel is om de werknemers het recht op offline te zijn te garanderen. Deze CAO op ondernemingsniveau zal in overleg met de vakorganisaties opgemaakt worden.

Specifiek zal hierin opgenomen worden dat de werkgever niet verwacht dat de werknemer berichten leest of beantwoordt buiten de werkuren. Bijkomend zal er een sensibilisering rond het verstandig gebruiken van digitale tools in opgenomen worden.

Maatregel 3: Termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters

Indien een deeltijdse medewerker een variabel uurrooster heeft, moet de werkgever momenteel minimum 5 werkdagen voor de aanvang van het nieuwe rooster deze bekendmaken. Als derde maatregel omtrent de werk-privé balans, heeft de regering deze termijn verlengd met 2 werkdagen en zal de werkgever dus minimum 7 werkdagen op voorhand het nieuwe rooster moeten meedelen.

Eventuele afwijkingen hierrond kunnen in sectorale CAO’s opgenomen worden.

We herhalen dat er nog geen duidelijkheid is, wanneer deze maatregels exact in werking treden.

Wil je meer weten, neem contact op met ons!